Problem z pobieraniem danych z Google Play (Android)

3 stycznia 2018
 • Rozwiązywanie problemów z połączeniem internetowym na urządzeniach z Androidem

   

  Jeśli uzyskanie dostępu do Google Play w aplikacji lub w przeglądarce stwarza trudności albo aplikacja błyskawiczna nie chce się wczytać, przyczyną może być problem z połączeniem internetowym.

   

  Objawy niestabilnego połączenia

  Pobieranie nie rozpoczyna się, przekracza czas oczekiwania lub pozostaje na poziomie 0%.

  Google Play blokuje się na komunikacie „Wczytuję”.

  W przeglądarce nie można otworzyć stron internetowych.

   

  Ogólne wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów na urządzeniach z Androidem

  Należy ponownie uruchomić urządzenie (ta czynność czasami wystarczy, by rozwiązać problem z niestabilnym połączeniem.

  Jeśli ponowne uruchomienie nie pomogło, należy przełączyć się z sieci Wi-Fi na mobilną transmisję danych:
  – Otworzyć aplikację Ustawienia   „Sieci zwykłe i bezprzewodowe” lub „Połączenia”. Te opcje mogą się różnić w zależności od urządzenia. 

  Wyłączyć Wi-Fi i włącz mobilną transmisję danych, a następnie sprawdzić, czy coś się zmieniło.

  -Jeśli nie, wyłączyć mobilną transmisję danych, włącz Wi-Fi i sprawdzić, czy problem został rozwiązany.

   

  Rozwiązywanie problemów z siecią bezprzewodową:

  Należy otworzyć aplikację Ustawienia   „Sieci zwykłe i bezprzewodowe” lub „Połączenia”  Wi-Fi. Te opcje mogą się różnić w zależności od urządzenia. 

  Włączyć Wi-Fi.

  U góry ekranu odszukać wskaźnik połączenia Wi-Fi .

  Jeśli go nie widać lub żaden pasek nie jest wypełniony, możliwe jest przebywanie poza zasięgiem sieci Wi-Fi.

  Przybliżyć się do routera, sprawdzić, czy sygnał Wi-Fi jest silniejszy, i spróbować ponownie.

   

  Ponownie uruchomić router bezprzewodowy.

  Odłączyć router od gniazdka elektrycznego i upewnić się, że jego diody zgasły.

  Poczekać 30 sekund.

  Podłączyć router z powrotem i poczekać 60 sekund, aż wszystkie diody zaświecą się z powrotem.

   

  Czyszczenie pamięci podręcznej

  Należy upewnić się że połączenie sieci bezprzewodowej spełnia parametry określone w umowie (pomocny może być wynik pomiaru przy użyciu testera speedtest.

  1. Wybrać Ustawienia> Aplikacje> Wszystkie> Sklep Google Play>

  2. Wyczyścić pamięć podręczną.

  3. Oczyścić także pamięć podręczną dla usług Google.

  4. Uruchomić ponownie urządzenie i spróbować skorzystać ze Sklepu Play.

   

  Jeśli problem nadal występuje, wybrać kolejno:

  1. Ustawienia> Aplikacje> Wszystkie> Sklep Google Play> Odinstalować aktualizacje.

  2. Ponownie uruchomić urządzenie i spróbować jeszcze raz skorzystać ze Sklepu Play.

   

  Jeśli powyższe sugestie nie pomogły, sugeruje się wykonanie następujących czynności:

  1. Wyczyścić pamięć podręczną sklepu Google Play i dane z menu Ustawienia> Menedżer aplikacji> Wszystko> Sklep Google Play

  2. Usunąć swoje konto Google z menu Ustawienia> Konta> Twój adres e-mail

  3. Uruchomić ponownie urządzenie i uruchomić sklep Google Play

  4. Zalogować się na swoje konto

   

  Pomocne może okazać się także – w razie braku skuteczności w/w metod – wykonanie następujących czynności:

  1. Przejście do aplikacji Hangouts > Ustawienia

  2. Wyłączyć „Przeglądaj w Hangouts „.

  3. Powrócić do sklepu i zaktualizować aplikacje.

  4. Ponowne włączenie opcji „Przeglądaj w Hangouts ” nie powinno już powodować problemów.

   

  Powyższe wskazówki nie stanowią gwarancji rozwiązania. Jeśli żaden z w/w kroków nie zakończy się powodzeniem, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.