Minimalne poziomy dostępności usługi

21 grudnia 2017

Przed zgłoszeniem usterki, prosimy wykonać test połączenia zgodnie z poradnikiem FAQ. Tabela poniższa zawiera zestawienie prędkości deklarowanych (maksymalnych) oraz prędkości minimalnych – gwarantowanych przez usługodawcę. Jeśli dostępność i minimalny poziom jakości Usługi w okresie rozliczeniowym utrzymany będzie na poziomie niższym 95% wartości minimalnej, prosimy o kontakt z naszym Biurem Obsługi Klienta.