Konfiguracja PPPoE

26 lipca 2017

Windows 7

1. Lewym przyciskiem myszy (LPM) należy kliknąć na ikonę połączeń sieciowych przy zegarku i otworzyć Centrum sieci i udostępniania (alternatywnie: START→Panel Sterowania → Centrum sieci i udostępniania).

2. Następnie należy wyłączyć protokół TCP/IP w karcie sieciowej. W tym celu należy kliknąć na Zmień ustawienia karty sieciowej, otworzyć właściwości kart sieciowej, poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy (PPM) na połączeniu lokalnym i wybrać z listy Właściwości.

3. Wyłączyć:
– Protokół internetowy w wersji 6 (TCP/IPv6)
– Protokół internetowy w wersji 4 (TCP/IPv4)

Zatwierdzić zmiany klikając OK.

4. W Centrum sieci i udostępniania z lewego menu należy wybrać Skonfiguruj nowe połączenie lub nową sieć.

5. Wybrać Połącz z Internetem i kliknąć na przycisk Dalej.

6. Kliknąć na Połączenie szerokopasmowe (PPPoE).

7. Z umowy odczytać i przepisać nadaną przez operatora nazwę użytkownika i hasło.

(w razie braku w/w danych, można je odzyskać dzwoniąc do Biura Obsługi Klienta „Protonet” – konsultant, po weryfikacji danych Abonenta, udostępni login i hasło), wybrać Pokaż Znaki, Zapamiętaj to Hasło oraz Zezwalaj Innym Osobom Na Korzystanie…
oraz kliknąć na Połącz.

8. Windows spróbuje połączyć się z siecią Protonet i o ile konfiguracja została przeprowadzona poprawnie pojawi się informacja Masz połączenie z Internetem.

 

Windows 10

1. W prawym dolnym rogu ekranu należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na ikonę od sieci internetowej, i wybieramy opcję Otwórz Centrum Sieci i udostępniania.

2. Wejść w opcję po lewej stronie na marginesie Zmień ustawienia karty sieciowej.

3. Kliknąć PPM na połączenie lokalne lub Ethernet i wybierać opcję Właściwości.

4. W wyświetlonym oknie odszukać opcję „Protokół internetowy wersji X (TCP/IPvX)” i odznaczyć– zmiany zatwierdzić przyciskiem OK.

5. W Centrum sieci i udostępniania wybrać Skonfiguruj nowe połączenie lub nową sieć

6. Kliknąć w Połącz z internetem i przycisk Dalej

7. Wybrać połączenie PPPoE i w ostatnim oknie wpisać Nazwę użytkownika i hasło

(w razie braku w/w danych, można je odzyskać dzwoniąc do Biura Obsługi Klienta „Protonet” – konsultant, po weryfikacji danych Abonenta, udostępni login i hasło), wybrać Pokaż Znaki, Zapamiętaj to Hasło oraz Zezwalaj Innym Osobom Na Korzystanie…
oraz kliknąć na Połącz.

 

Automatyczne nawiązywanie połączenia:

1. Należy kliknąć na ikonę połączeń sieciowych przy zegarku i otworzyć Centrum sieci i udostępniania (alternatywnie: START→Panel Sterowania → Centrum sieci i udostępniania)

2. W nowo otwartym oknie należy kliknąć na Zmień ustawienia karty sieciowej.

3. Należy odnaleźć zestawione połączenie PPPoE. Kliknąć na nim PPM, wybrać Utwórz skrót i potwierdzić utworzenie skrótu na pulpicie.

4. Kliknąć na utworzony na Pulpicie skrót PPM i wybierać opcję Wytnij.

5. Kliknąć na START, i na liście folderów odnaleźć Autostart.

6. Kliknąć PPM na folderze Autostart, a następnie Eksploruj.

7. W wolnym białym tle folderu kliknąć PPM i wybierać Wklej.

8. Połączenie internetowe będzie uruchamiało się razem z systemem.

 

UWAGA:

W systemie Windows 8/10 folder Autostart może nie być widoczny w START.
Jeżeli tak się zdarzy należy kliknąć START → Uruchom i wpisać polecenie: shell: startup

iOS

1. Wybrać ikonę Jabłka w lewym górnym rogu.

2. System Preferences → Network → + Interface: pppoe → Create → PPPoe Service Name: login od operatora, Password: hasło od operatora → Remember this passowrd → Connect

3. Apply