Wzory pism
do pobrania

Wniosek o przepisanie umowy na inna osobę
Wypowiedzenie umowy
Deklaracja uczestnictwa w Promocji Poleć sąsiada
Karta informacyjna do Promocji Poleć sąsiada
Odwołanie Zgody
Wypowiedzenie umowy dierżawy routera
Zwrot nadpłaty
Zmiana danych
Prośba o przeksięgowanie nadpłaty
Rezygnacja z faktur papierowych
Prośba o zawieszenie usługi